Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

το νόημα…Των θερινών τμημάτων …

Γιατί έχετε ανάγκη τη θερινή προετοιμασία


 Παιδαγωγικές μελέτες έδειξαν ότι η θερινή προετοιμασία των μαθητών που στοχεύει στην εμβάθυνση και αφομοίωση της ύλης και αφήνει επαρκή περιθώρια σε επαναλήψεις αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας.

Για όλους εσάς που θέλετε να επιτύχετε τους στόχους σας, είναι απαραίτητη η θερινή προετοιμασία, η οποία έχει τρεις επιδιώξεις:

  1. Την αξιοποίηση του χρόνου. Ο χρόνος είναι καθοριστικός παράγοντας στην μαθησιακή διαδικασία. Και είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να δημιουργηθούν συνθήκες ουσιαστικής μάθησης μέσα σε περιορισμένα χρονικά πλαίσια.

  2. Την βαθύτερη προσέγγιση και μελέτη βασικών γνώσεων από την ύλη της προηγούμενης τάξης που είναι απαραίτητες για να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και λιγότερο άγχος την διδασκαλία της ύλης της επόμενης τάξης του Λυκείου.

  3. Την κάλυψη όσο τον δυνατόν μεγαλύτερης σε έκταση ύλης, ώστε κατά την χειμερινή περίοδο ο μαθητής και να προηγείται της ύλης που διδάσκεται στο Σχολείο του και να είναι ικανός να εμβαθύνει στα γνωστικά αντικείμενα των παραπάνω μαθημάτων, με σκοπό να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία, τόσο στο πλαίσιο του Σχολείου του, όσο και στις Γραπτές Πανελλαδικές Εξετάσεις.
  4. Nα καλύψει έγκαιρα την ύλη ώστε να έχει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τις απαραίτητες επαναλήψεις 


Κατανοώντας την οικονομική δυσπραγία που πλήττει συνολικά τις ελληνικές οικογένειες, αλλά και την επιθυμία των μαθητών να προετοιμαστούν για τις απαιτήσεις της Β’ και Γ’ Λυκείου και να καλύψουν τυχόν κενά και αδυναμίες, οργανώνω oικονομικό προγράμμα θερινής προετοιμασίας που να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες κάθε μαθητή.